[Chẩm Thượng Thư – Fanfic] Nhật ký của Phượng Cửu (7)

Nguyên tác: Tam sinh tam thế: Chẩm Thượng Thư – Đường Thất Nhân vật chính: Đông Hoa x Phượng Cửu Tác giả: Bất Phụ Lưu Niên – 不负流年(Lingjige) Dịch giả: Cát Mỹ Tử Anh Tình trạng: Hoàn thành (7 chương) "Mùng 2 tháng 5, 200 năm sau, Hôm nay nhận được thư của cô cô, Đông Hoa, … Continue reading [Chẩm Thượng Thư – Fanfic] Nhật ký của Phượng Cửu (7)