[Ngoại truyện mini] Da mặt dày

Tác phẩm: Mười lăm ngoại truyện mini của Đường Thất

Nguồn: Weibo

Người dịch: Cát Mỹ Tử Anh

Nhân vật chính: Đông Hoa ~♡~ Phượng Cửu

damatday

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s