[Chẩm Thượng Thư – Ngoại Truyện] Truyện tranh Đông Phượng – Đông Hoa, giấm của thiếp có chua không? (Phần 3)

Nguyên tác: Tam sinh tam thế: Chẩm Thượng Thư – Đường Thất

Phim truyền hình “Tam sinh tam thế – Thập lý đào hoa”

Nhân vật chính: Đông Hoa x Phượng Cửu

Tác giả (thoại + tranh)Cát Mỹ Tử Anh

Tình trạng: Hoàn thành

0313

Trang 19Trang 20Trang 21Trang 22Trang 23Trang 24Trang 25Trang 26Trang 27

– Còn tiếp –

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s