[Chẩm Thượng Thư – Fanfic] Nhật ký của Phượng Cửu (7)

Nguyên tác: Tam sinh tam thế: Chẩm Thượng Thư – Đường Thất Nhân vật chính: Đông Hoa x Phượng Cửu Tác giả: Bất Phụ Lưu Niên – 不负流年(Lingjige) Dịch giả: Cát Mỹ Tử Anh Tình trạng: Hoàn thành (7 chương) "Mùng 2 tháng 5, 200 năm sau, Hôm nay nhận được thư của cô cô, Đông Hoa, … Continue reading [Chẩm Thượng Thư – Fanfic] Nhật ký của Phượng Cửu (7)

Advertisements

[Chẩm Thượng Thư – Fanfic] Nhật ký của Phượng Cửu (6)

Nguyên tác: Tam sinh tam thế: Chẩm Thượng Thư – Đường Thất Nhân vật chính: Đông Hoa x Phượng Cửu Tác giả: Bất Phụ Lưu Niên – 不负流年(Lingjige) Dịch giả: Cát Mỹ Tử Anh Tình trạng: Đang tiến hành "Ngày 16 tháng 5, trời trong xanh, Đông Hoa, vốn tưởng rằng thiếp đã quên chàng, Chính là … Continue reading [Chẩm Thượng Thư – Fanfic] Nhật ký của Phượng Cửu (6)

[Chẩm Thượng Thư – Fanfic] Nhật ký của Phượng Cửu (5)

Nguyên tác: Tam sinh tam thế: Chẩm Thượng Thư – Đường Thất Nhân vật chính: Đông Hoa x Phượng Cửu Tác giả: Bất Phụ Lưu Niên – 不负流年(Lingjige) Dịch giả: Cát Mỹ Tử Anh Tình trạng: Đang tiến hành "Ngày 18 tháng 3, trời nhiều mây, Giờ Mão, Tối qua nằm mơ thấy Đông Hoa, vẫn là … Continue reading [Chẩm Thượng Thư – Fanfic] Nhật ký của Phượng Cửu (5)

[Chẩm Thượng Thư – Fanfic] Nhật ký của Phượng Cửu (4)

Nguyên tác: Tam sinh tam thế: Chẩm Thượng Thư – Đường Thất Nhân vật chính: Đông Hoa x Phượng Cửu Tác giả: Bất Phụ Lưu Niên – 不负流年(Lingjige) Dịch giả: Cát Mỹ Tử Anh Tình trạng: Đang tiến hành Ngày hôm sau, Đông Hoa lại mở nhật ký của Tiểu Bạch ra đọc. Chàng muốn bù đắp … Continue reading [Chẩm Thượng Thư – Fanfic] Nhật ký của Phượng Cửu (4)

[Chẩm Thượng Thư – Fanfic] Nhật ký của Phượng Cửu (3)

Nguyên tác: Tam sinh tam thế: Chẩm Thượng Thư – Đường Thất Nhân vật chính: Đông Hoa x Phượng Cửu Tác giả: Bất Phụ Lưu Niên – 不负流年(Lingjige) Dịch giả: Cát Mỹ Tử Anh Tình trạng: Đang tiến hành "Ngày 15 tháng 3, trời mưa nhỏ, Đông Hoa, đêm qua thiếp lại dựa vào cái biện pháp … Continue reading [Chẩm Thượng Thư – Fanfic] Nhật ký của Phượng Cửu (3)

[Chẩm Thượng Thư – Fanfic] Nhật ký của Phượng Cửu (2)

Nguyên tác: Tam sinh tam thế: Chẩm Thượng Thư – Đường Thất Nhân vật chính: Đông Hoa x Phượng Cửu Tác giả: Bất Phụ Lưu Niên – 不负流年(Lingjige) Dịch giả: Cát Mỹ Tử Anh Tình trạng: Đang tiến hành "Ngày 14 tháng 3 âm lịch. Giờ Mão, Đông Hoa, lại một ngày nữa trôi qua, chàng vẫn … Continue reading [Chẩm Thượng Thư – Fanfic] Nhật ký của Phượng Cửu (2)

[Chẩm Thượng Thư – Fanfic] Nhật ký của Phượng Cửu (1)

Nguyên tác: Tam sinh tam thế: Chẩm Thượng Thư – Đường Thất Nhân vật chính: Đông Hoa x Phượng Cửu Tác giả: Bất Phụ Lưu Niên – 不负流年(Lingjige) Dịch giả: Cát Mỹ Tử Anh Tình trạng: Đang tiến hành Nghe nói, gần đây Phượng Cửu đã rời khỏi Thái Thần Cung để đi học, Đông Hoa vẫn … Continue reading [Chẩm Thượng Thư – Fanfic] Nhật ký của Phượng Cửu (1)