[Chẩm Thượng Thư – Ngoại Truyện] Truyện tranh Đông Phượng – Đông Hoa, giấm của thiếp có chua không? (Phần 4)

Nguyên tác: Tam sinh tam thế: Chẩm Thượng Thư – Đường Thất Phim truyền hình “Tam sinh tam thế – Thập lý đào hoa” Nhân vật chính: Đông Hoa x Phượng Cửu Tác giả (thoại + tranh): Cát Mỹ Tử Anh Tình trạng: Hoàn thành

Advertisements

[Chẩm Thượng Thư – Ngoại Truyện] Truyện tranh Đông Phượng – Đông Hoa, giấm của thiếp có chua không? (Phần 3)

Nguyên tác: Tam sinh tam thế: Chẩm Thượng Thư – Đường Thất Phim truyền hình “Tam sinh tam thế – Thập lý đào hoa” Nhân vật chính: Đông Hoa x Phượng Cửu Tác giả (thoại + tranh): Cát Mỹ Tử Anh Tình trạng: Hoàn thành - Còn tiếp -